Czy jest dopuszczalne, aby spółka wydała wspólnikowi nieruchomość wartą miliony złotych w zamian za przejęcie jego udziałów o wartości nominalnej kilkadziesiąt razy niższej? Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł, że tak, mimo kiepskiej kondycji finansowej firmy
To bardzo korzystny wyrok dla wszystkich, którzy do końca 2014 r. korzystali z optymalizacji podatkowej możliwej właśnie dzięki tego typu operacjom.
Chodziło o jednoosobową spółkę z o.o. o kapitale zakładowym 60 tys. zł. Dzielił się on na 50 udziałów o wartości 1200 zł każdy. Jedyny wspólnik spółki – działając jako zgromadzenie wspólników – podjął uchwałę o dobrowolnym umorzeniu 45 udziałów o łącznej wartości 54 tys. zł. Umorzenie nastąpiło poprzez obniżenie kapitału zakładowego z 60 tys. zł do 6 tys. zł.