Platforma Obywatelska zapowiada uproszczenie systemu podatkowego. Posłanka Maria Janyska z tego ugrupowania podkreśliła w radiowej Jedynce, że państwa w gospodarce ma być, jak najmniej. Powinno ono być jedynie regulatorem strategicznych dziedzin.

Jak mówi nowy system podatkowy stałby się bardziej przejrzysty. Zamiast różnych podatków na ZUS, NFZ i innych, obywatele płaciliby jeden podatek, który byłby rozdzielany przez Ministerstwo Finansów konkretnym instytucjom. Maria Janyska podkreśla, że obecnie, szczególnie mały biznes, wie, jak uciążliwe jest płacenie różnych podatków, na ZUS, NFZ, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych itp. i czuwanie nad rozliczeniami.

Platforma Obywatelska obiecuje także, że na zmianach skorzystają też najbiedniejsi lub rodziny wielodzietne. Zostaną też wprowadzone jednolite kontrakty zamiast umów o pracę i umów cywilnoprawnych.