Sąd Najwyższy uchylił uchwałę Krajowej Rady Komorniczej, z rekomendacji której komornicy doliczali do opłat egzekucyjnych 23 proc. VAT.
Sprawa dotyczyła skargi ministra sprawiedliwości na uchwałę rady podjętą 15 września 2015 r., w której komornicy sprzeciwili się czerwcowej interpretacji podatkowej resortu finansów. Ministerstwo zaliczyło ich do grona podatników VAT na równi z przedsiębiorcami. Co oznacza, że powinni odprowadzać podatek od obowiązujących stawek za czynności komornicze.
W uchwale rada stwierdziła złamanie konstytucji, a zwłaszcza jej art. 217, i rekomendowała występowanie o indywidualne interpretacje. Wskazała, że z racji lakoniczności interpretacji ministra finansów i braku wyjaśnienia, w jakim zakresie komornicy podlegają VAT, obowiązek podatkowy należy ustalać, biorąc pod uwagę przepisy ustawowe, co w praktyce może oznaczać powiększanie kosztów egzekucyjnych o 23-proc. stawkę podatku.