Olej ciężki przeznaczony do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu jest zwolniony z akcyzy. Co się jednak stanie, jeżeli ostatecznie zostanie wykorzystany w inny sposób?
Dominika Cabaj doradca podatkowy, partner w kancelarii Cabaj Kotala / Media / mat prasowe
W obecnym stanie prawnym elektrociepłownie mogą korzystać z tej preferencji na podstawie par. 6 pkt. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przepisy wymieniają wiele warunków formalnych, których spełnienie ma gwarantować, że surowiec nie zostanie przeznaczony na inne cele niż uprawniające do zwolnienia. Dostawa oleju powinna więc nastąpić ze składu podatkowego lub od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego (czyli elektrociepłownia powinna się zarejestrować jako podmiot zużywający). Dostawca musi wystawić dokument dostawy, na którym podmiot zużywający potwierdza odbiór produktu. Dodatkowo wszystkie podmioty zaangażowane w dostawę powinny prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Ten wymóg po nowelizacji ustawy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., zostanie utrzymany, ale nie będzie już warunkiem stosowania zwolnienia.
Oczywiście elektrociepłownia może pozyskany surowiec sprzedać, przeznaczyć wyłącznie do produkcji ciepła (np. w związku z przerwą w produkcji energii) lub utracić go z jakiegoś powodu. To oznacza jednak, że zwolnienie przestaje obowiązywać, ponieważ olej nie służy do produkcji energii elektrycznej. Przy czym to elektrociepłownia, a nie dostawca oleju, jest zobowiązana do zapłaty podatku. Ostatnio minister finansów potwierdził również, że jeżeli olej ciężki zostanie użyty do produkcji ciepła lub w takim celu odsprzedany, to elektrociepłownia może zastosować stawkę 64 zł/t, czyli właściwą dla tego rodzaju produktu. W takim wypadku zmiana przeznaczenia nie powoduje obowiązku zastosowania stawki sankcyjnej – 2047 zł/t (por. interpretacje z 9 września 2015 r., nr ITPP3/4513-27/15/JK, czy z 20 sierpnia 2014 r., nr IPTPP3/443A-31/14-2/KK). Co innego, jeśli nie wiadomo, w jaki sposób olej, który miał służyć do produkcji energii w skojarzeniu, został wykorzystany. Zgodnie z ustawą (jej literalnym brzmieniem) stawka sankcyjna ma zastosowanie w przypadku użycia olejów opałowych do napędu silników spalinowych. Jeżeli jednak elektrociepłownia nie będzie w stanie wykazać, co się stało z surowcem, trzeba założyć, że fiskus będzie stał na stanowisku, iż zastosowanie ma właśnie karna stawka.
©?