- CRDP ze wszystkimi komponentami jeszcze nie funkcjonuje w każdym urzędzie – ale będzie od 1 stycznia. Jego elementy, przykładowo Centralny Rejestr Podatników, już są dostępne, tak jak np. jedna bramka e-deklaracji. Na uruchomienie w październiku czeka Portal podatkowy z kontem podatnika dla zalogowanych - informuje Jacek Kapica wiceminister finansów, szef administracji podatkowej.
Do prezydenta Andrzeja Dudy, premier Ewy Kopacz i marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej trafiło pismo związku zawodowego Celnicy PL. Związkowcy twierdzą, że administracja podatkowa i służba celna nie są przygotowane do zmian, które wprowadzi od 1 stycznia 2016 r. ustawa o administracji podatkowej. Obawiają się m.in., że centralne systemy informatyczne zostaną wdrożone prowizorycznie i nie będą działać jak należy. W rezultacie praca organów skarbowych zostanie sparaliżowana. Czy ministerstwo bierze takie ryzyko pod uwagę?
Moim zdaniem tłem tego wystąpienia nie jest troska o systemy informatyczne administracji podatkowej, o ich jakość i prawidłowe wdrożenie, ale przede wszystkim troska o korporacyjną wygodę pracy celników. Celnicy ani do ministerstwa, ani na etapie prac w Sejmie nie zgłaszali uwag do projektu ustawy o administracji podatkowej. Uwagi podnoszone są dopiero teraz, kiedy uruchomiliśmy centra obsługi podatników, które świadczą również niektóre usługi w zakresie akcyzy. W efekcie pojawiła się niepewność, co będzie z celnikami, którzy do tej pory realizowali te zadania w oddziałach celnych. Rozumiem te obawy, ale są one bezpodstawne. My mamy pracę dla tych ludzi. Będą zajmować się głównie kontrolą w terenie, ograniczaniem szarej strefy.
To samo dotyczy jednego okienka dla rozliczeń celnych, które wprowadza system Zefir II. Mamy sygnały od przedsiębiorców, że bardzo pozytywnie odbierana jest zmiana, zgodnie z którą od 1 października należności celne i akcyzowe będą rozliczane przez jedno centrum (w Krakowie), a nie jak dotychczas przez 16 izb celnych. Ci pracownicy, którzy obecnie zajmują się tym w pozostałych 15 jednostkach, zostaną po prostu przesunięci zza biurek do innych zadań, głównie w terenie.
Zarzuty i obawy dotyczące systemów informatycznych nie biorą się jednak znikąd. W urzędach skarbowych Centralny Rejestr Danych Podatkowych (CRDP) wciąż nie działa.
Rzeczywiście, CRDP ze wszystkimi komponentami jeszcze nie funkcjonuje w każdym urzędzie – ale będzie od 1 stycznia. Jego elementy, przykładowo Centralny Rejestr Podatników, już są dostępne, tak jak np. jedna bramka e-deklaracji. Na uruchomienie w październiku czeka Portal podatkowy z kontem podatnika dla zalogowanych. Obecnie przechodzi fazę testów i wdrożenia pilotażowego w czterech urzędach skarbowych.
Do końca roku będą też gotowe scentralizowane systemy celne, przy czym od początku października system Zefir II wraz z nowym systemem obsługi zabezpieczeń OSOZ.
Same rozwiązania zawarte w ustawie o administracji podatkowej oceniane są dobrze. Padają jednak głosy, nie tylko celników, ale i ekspertów zajmujących się analizą wyłudzeń podatkowych, że aby wszystko dobrze zadziałało, należałoby przedłużyć vacatio legis dla tej ustawy o rok. Czy warto się śpieszyć?
Obecnie szczególny akcent kładziemy na prawidłowe wdrożenie systemów. Skupiamy się na pracy, a nie utyskiwaniu, że się nie da. Dobrze byłoby mieć więcej czasu, ale nie mamy. A poddawanie się na finiszu nie jest rozwiązaniem. Zgodnie z harmonogramem w tym roku musimy zrealizować podstawowe cele, jeśli chodzi o produkt, który określamy mianem e-Podatki. Na to otrzymaliśmy środki z Unii Europejskiej. Jeżeli nie przygotujemy na czas potrzebnych systemów, nie będziemy mogli rozliczyć unijnych pieniędzy i budżet państwa będzie musiał za to zapłacić. Może niektórym zależy, żeby nam się nie udało. My musimy i chcemy sfinalizować te prace.
Wszystkie systemy informatyczne potrzebne administracji podatkowej będą gotowe do końca roku