Czynsz z dzierżawy jest przeznaczony na utrzymanie części wspólnej budynków.

Wątpliwości wspólnoty dotyczyły tego, czy słusznie płaci ona podatek od dochodu z dzierżawy. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione z podatku w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Dyrektor IS w Katowicach potwierdził, że w takim wypadku przysługuje zwolnienie. Wyjaśnił, że skoro kanał ciepłowniczy dostarcza ciepło do budynków mieszkalnych, to służy prawidłowej gospodarce zasobami mieszkaniowymi wspólnoty. Przychód z jego dzierżawy jest więc przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jeśli wspólnota przeznacza go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, to może korzystać ze zwolnienia

Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 15 września 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-114/15/PC.