Organ podatkowy nie musi wydawać odrębnych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej za kolejne lata, jeśli podatnik sam złożył jeden wniosek w tej sprawie – orzekł NSA.Podatniczka liczyła na umorzenie zaległości podatkowych za lata 2005–2007 i złożyła wniosek w tej sprawie. Z decyzji naczelnika urzędu skarbowego wynikało jednak, że podatek zostanie umorzony tylko za jeden rok. Podatniczka, niezadowolona z tego faktu, złożyła skargę do sądu.
WSA w Warszawie orzekł jednak, że organ wystarczająco dokładnie przyjrzał się sprawie i należycie uzasadnił swoją decyzję.
Wówczas pełnomocnik podatniczki wytoczył inny argument – stwierdził, że decyzja naruszała ordynację podatkową. Powołał się na art. 67a par. 1 pkt 3, który mówi, że organ umarza zaległość w całości lub w części. W związku z tym zaległość powinna zostać umorzona proporcjonalnie za każdy rok i w każdej sprawie powinna zostać wydana odrębna decyzja – dowodził pełnomocnik.
NSA nie podzielił jego stanowiska. Sędzia Sławomir Presnarowicz wyjaśnił, że umorzenie zaległości podatkowej to całkiem odrębna kwestia od postępowania podatkowego – W związku z tym organ nie musi wydawać odrębnych decyzji dla każdego roku, tym bardziej że wniosek o umorzenie był jeden, za wszystkie lata łącznie – powiedział sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 września 2015 r., sygn. akt II FSK 182/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia