Z pytaniem wystąpił podatnik, który uzyskał notarialne poświadczenie dziedziczenia po ojcu. Trzy dni później okazało się jednak, że ojciec zostawił ustny testament. Wynikało z niego, że prawo do majątku mają też siostra zmarłego i jego ostatnia partnerka.
Reklama
Podatnik uważał, że zrobił dobrze, nie składając jeszcze żadnej informacji do urzędu skarbowego o nabyciu spadku. Czekał na zakończenie postępowania w sądzie.
Niesłusznie. Dyrektor IS w Katowicach wyjaśnił bowiem, że zgodnie z prawem o notariacie (Dz.U. 2008 r. nr 189, poz. 1158 ze zm.) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. To oznacza, że obowiązek podatkowy powstaje już w dacie jego sporządzenia. Od tego momentu spadkobierca ma miesiąc, by złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (formularz SD-3) i dołączyć do niego dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania – wyjaśnił dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 7 września 2015 r., nr IBPB-2-1/4515-37/15/DP.