Chodziło o wspólnika spółki jawnej zajmującej się profesjonalnym najmem nieruchomości. Postanowiła ona rozszerzyć działalność także o ich sprzedaż. Planowała m.in. zbywać „domy składane”, produkowane przez jednego z jej kontrahentów. Na początek współpracy kupiła jeden z takich domów i wykorzystywała go do celów reklamowych jako dom pokazowy. Wydatek na jego zakup został rozliczony przez wspólników w kosztach uzyskania przychodu. Wspólnik planował, że po 11 miesiącach wycofa dom z majątku spółki i przeznaczy go na własne cele osobiste. Dom byłby więc wykorzystywany w działalności gospodarczej krócej niż rok.
Przedsiębiorca sądził, że nie będzie musiał z tego powodu korygować kosztów. Dyrektor łódzkiej izby był jednak innego zdania. Zwrócił uwagę na art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT, zgodnie z którym kosztem nie mogą być wydatki na zakup zużywających się stopniowo składników majątku firmy, niezaliczanych do środków trwałych, jeżeli służą one celom osobistym podatnika. Taka właśnie sytuacja zaistnieje w tej sprawie – uznał dyrektor. Dlatego stwierdził, że skoro przedsiębiorca wycofa dom pokazowy z majątku spółki jawnej, to powinien skorygować wysokość swoich kosztów o wydatki, które wcześniej z tego tytułu odliczył.