Kto ponownie rozpoczyna działalność gospodarczą, nie może skorzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych, jeżeli wcześniej utracił już prawo do takiej preferencji – wynika z wyjaśnień katowickiego organu.

Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który zlikwidował biznes 28 lutego 2013 r. Gdyby tego nie zrobił, to od 1 marca 2013 r. musiałby zastosować kasę fiskalną, bo w 2012 r. przekroczył limit sprzedaży detalicznej 20 tys. zł.
W 2015 r. zamierzał ponownie otworzyć działalność w tym samym zakresie, co poprzednio.
Sądził, że nie musi od razu kupować kasy, bo wcześniej jej nie używał. Chciał się upewnić, czy może zacząć stosować kasę dopiero po przekroczeniu limitu 20 tys. zł (w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży).
Dyrektor katowickiej izby uznał, że to niemożliwe. Powołał się na par. 7 ust. 3 rozporządzenia o zwolnieniach z kas (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), które obowiązywało w latach 2013 – 2014. Wynikało z niego, że w związku z przekroczeniem limitu obrotu w 2012 r. przedsiębiorca od 1 marca 2013 r. stracił możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy. To oznacza, że po ponownym rozpoczęciu działalności będzie musiał zaewidencjonować w ten sposób już pierwszą sprzedaż na rzecz indywidualnego klienta.

Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 7 września 2015 r., nr IBPP3/4512-481/15/JP.