Dostawa i montaż urządzeń w Szwajcarii nie powodują powstania zakładu. Mogą mieć natomiast wpływ na opodatkowanie dochodu pracowników oddelegowanych przez macierzystą firmę z Polski.
Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu i majątku zawarte przez Polskę przewidują pewne odstępstwa od postanowień Modelowej Konwencji OECD. Najbardziej znane, tradycyjnie już stosowane przez Polskę modyfikacje dotyczą: