Refundacja biletów komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin wielodzietnych nie stanowi przychodu. Świadczenie nie podlega więc PIT. Tak stwierdził dyrektor katowickiej izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpił urząd miasta, który w uchwale ustanowił miejski program skierowany do rodzin wielodzietnych – niezależnie od dochodów. Podstawą do korzystania m.in. z ulg jest karta dużej rodziny. Rada miasta zamierza podjąć uchwałę, która umożliwi beneficjentom karty korzystanie z refundacji biletów miesięcznych komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się. Podstawą do skorzystania z preferencji będzie regulamin, który wraz ze wzorem wniosku zostanie wprowadzony zarządzeniem prezydenta miasta. Urząd spytał więc, czy przekazanie takiej refundacji na rachunek uprawnionej rodzinny spowoduje, że będzie musiał wystawić PIT-8C. Jego zdaniem nie, ponieważ taka forma pomocy nie będzie stanowić źródła przychodów i u beneficjentów nie pojawi się przysporzenie majątkowe.
Zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Przypomniał, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT) należy mówić – co do zasady – w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.
Tymczasem jak wskazała uchwała, na podstawie której możliwe będzie dofinansowanie, będzie ona aktem powszechnie obowiązującym na terenie gminy adresowanym do wszystkich osób spełniających określone warunki. Tym samym świadczenie nie będzie miało charakteru indywidualnego i nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT po stronie osób uprawnionych do korzystania z tej refundacji. Urząd miasta nie będzie miał więc obowiązku wystawiać PIT-8C.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 11 sierpnia 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-152/15/MK