Czy rada gminy może w formie uchwały dokonać zwolnienia w podatku od nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. podmiotowo-przedmiotowym?
Akademia samorządowa 1873
Nie. Uchwały gminne zawierające zwolnienia z podatku od nieruchomości o charakterze mieszanym z automatu naruszają art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 217 konstytucji RP. Zwolnienia tego typu zazwyczaj odnoszą się do gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na działalność prowadzoną przez fundacje, stowarzyszenia czy podmioty realizujące zadania związane z organizacją pomocy społecznej.