Organy podatkowe są w tej sprawie konsekwentne – uważają, że przedsiębiorcy, którzy w ramach działalności gospodarczej tworzą utwory i sprzedający do nich prawa majątkowe, nie mają prawa pomniejszyć przychodu o zryczałtowane 50-proc. koszty. Wcześniej takie stanowisko wyraził dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z 15 lipca 2015 r. (nr IBPB-1-1/4511-90/15/BK).
To skutek ujednolicenia wykładni przez Ministerstwo Finansów w komunikacie wydanym 5 marca 2014 r. (minister nie zdecydował się tu na wydanie interpretacji ogólnej). Resort potwierdził w nim, że twórcy mogą rozliczać przychody z praw majątkowych w ramach działalności gospodarczej i dzięki temu np. płacić podatek według 19-proc. stawki liniowej. Ale to oznacza, że nie mają prawa do zryczałtowanych 50-proc. kosztów. Mogą odliczać tylko te, które faktycznie ponieśli. Preferencje przysługują jedynie twórcom zatrudnionym na etacie albo umowie cywilnoprawnej.
Tym razem pytanie zadał informatyk prowadzący działalność gospodarczą. Dochody z niej rozliczał według skali podatkowej (18 i 32 proc.). Dostał zlecenie na stworzenie programu komputerowego i w umowie zobowiązał się do odpłatnego przekazania autorskich praw majątkowych do kodu źródłowego oraz do dokumentacji.
Dyrektor katowickiej izby uznał, że w takim razie informatyk powinien rozliczyć przychód razem ze wszystkimi innymi, które zarobi w ramach firmy. To oznacza zarazem, że nie ma prawa do 50-proc. kosztów.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 6 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-210/15/DW