Nie można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków związanych z wypłatą dywidendy – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej, która chciała uwzględnić w kosztach wydatki związane z wypłatą dywidendy. Chodziło o opłaty bankowe (za przelewy na konto akcjonariuszy i urzędu skarbowego) oraz opłaty pocztowe (od deklaracji wysyłanych do wspólników oraz informacji do urzędu). Spółka uważała, że mają one pośredni związek z jej przychodami. Argumentowała, że gdyby nie wypłaciła dywidendy, to poniosłaby dodatkowe koszty – nie dość, że sprawa trafiłaby do sądu, to w razie przegranej spółka musiałaby wypłacić zysk wraz z odsetkami. Tłumaczyła, że takie postępowanie mogłoby też nadszarpnąć jej reputację i uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności.
Mimo tych argumentów dyrektor IS w Łodzi nie pozwolił jej na zaliczenie tych wydatków do kosztów. Uznał, że nie mają one związku z przychodami spółki.
Tego samego zdania były sądy obu instancji. WSA w Łodzi przypomniał, że spółka osiąga przychód albo zabezpiecza lub zachowuje jego źródło, wydatkując pieniądze na cele związane z działalnością gospodarczą. Tymczasem dywidenda nie ma z tym nic wspólnego, bo wydatek ponoszony jest nie na rzecz spółki, tylko na rzecz wspólnika.
Również NSA orzekł, że ani wydatki związane z wypłatą dywidendy, ani nawet ewentualne, dodatkowe ciężary związane z procesem oraz obowiązkiem wypłaty odsetek za zwłokę, nie są kosztem uzyskania przychodu.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1447/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia