Podatnik, który zaciągnął kredyt na firmę, a następnie zrobił sobie przerwę w jej prowadzeniu, może zaliczyć zapłacone odsetki do kosztów. Warunkiem jest jednak, że sprzęt kupiony za pożyczone pieniądze będzie służył w dalszym biznesie.
Do takich wniosków doszedł dyrektor katowickiej izby. Sprawa dotyczyła podatnika, który świadczył usługi geodezyjne w ramach spółki cywilnej, a zarazem był komandytariuszem w spółce komandytowej o podobnym profilu działalności. Mężczyzna wziął kredyt na spółkę cywilną, kupił specjalistyczne urządzenie geodezyjne, następnie wniósł je aportem do spółki komandytowej i zawiesił prowadzenie biznesu w spółce cywilnej.
Liczył na to, że mimo tej przerwy i tak będzie mógł ujmować w kosztach podatkowych odsetki od kredytu. Argumentował, że prawo pozwala przyjmować w tym czasie należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności. Wynika to z art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584) – argumentował.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że zasadniczo samo zawieszenie działalności nie pozbawia podatnika prawa do zaliczania do kosztów podatkowych odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych na potrzeby działalności gospodarczej. W tym wypadku jednak podatnik wniósł urządzenie do spółki komandytowej jeszcze przed zawieszeniem działalności spółki cywilnej. Urządzenie nie było zatem już wcześniej wykorzystywane na jej potrzeby i przestało być składnikiem jej majątku – zauważył organ. Z tego powodu nie pozwolił podatnikowi zaliczać odsetek do kosztów działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej. Wyjaśnił, że w świetle art. 22 ust. 1 ustawy o PIT o zaliczeniu wydatku do kosztów podatkowych decyduje to, czy został on poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła.
W tej sprawie tak nie było – uznał dyrektor. Nie można uznać, że odsetki od kredytu w tej części, w jakiej sfinansowano zakup urządzenia, zostały poniesione w celu osiągnięcia w przyszłości przychodu z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej lub zachowania albo zabezpieczenia źródła jej przychodów – stwierdził.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 3 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-77/15/ZK