Często umowa przewiduje niski udział w zysku dla wspólnika wnoszącego znaczny wkład. Fiskus może podważyć takie zasady podziału.
Spółka komandytowa (s.k.) daje korzyść podatkową, jaką jest jednokrotne – z punktu widzenia wspólników – opodatkowanie zysku przy jednoczesnym zabezpieczeniu prywatnego majątku właścicieli. Nic zatem dziwnego, że w ciągu kilku ostatnich lat przybyło tego typu spółek. Ale uwaga! W wielu przypadkach istnieje duże ryzyko podatkowe związane z takim modelem prowadzenia działalności gospodarczej.
Dlaczego? Otóż może się zdarzyć, że fiskus zakwestionuje zasady podziału zysku, uznając je za nierynkowe, następnie sam oszacuje zysk, a powstałą różnicę opodatkuje sankcyjną 50-proc. stawką! Sprawdźmy więc, jak formułować zapisy umowy o utworzeniu s.k., aby uniknąć dopłaty.