Chodziło o podatniczkę, która prowadziła działalność gospodarczą na własny rachunek. Miała z mężem rozdzielność majątkową. Dostała od niego w darowiźnie niezabudowaną działkę, którą zamierzała wykorzystać w działalności gospodarczej.
Zgodnie z ustawą o PIT musiała wprowadzić grunt do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mimo że nie mogła go amortyzować. Nie pozwala na to art. 22c pkt 1 ustawy o PIT. Nie była jednak pewna, w jakiej wysokości określić wartość działki.
Rzeczoznawca wycenił ją na 194 tys. zł. Tę samą wartość małżonkowie wpisali do umowy darowizny. Problemem było to, że mąż nabył działkę 15 lat wcześniej za całkiem inną cenę.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że wartość początkowa to 194 tys. zł. Powołał się przy tym na art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 4 sierpnia 2015 r., nr IBPB -1-1/4511-102/15/ZK