Lekarz, który uczestniczy w nieodpłatnym szkoleniu, zapłaci PIT od całej wartości uzyskanego w ten sposób nieodpłatnego świadczenia – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Chodziło o okulistę, który wziął udział w zagranicznym szkoleniu zorganizowanym przez producenta sprzętu medycznego. Firma ta pokryła za niego wszystkie koszty, włącznie z przelotami, noclegami i wyżywieniem. Lekarz sądził, że zapłaci podatek dochodowy tylko od nadwyżki powyżej limitów diet i innych należności wypłacanych za czas podróży służbowej. Artykuł 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT zwalnia z podatku diety i inne należności wypłacane za czas podróży nie tylko pracowników, lecz także osób niebędących pracownikami (np. zleceniobiorców).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że lekarz powinien zapłacić PIT od całej wartości nieodpłatnych świadczeń zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Nie ma bowiem prawa do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b. Organ wyjaśnił, że dotyczy ono tylko osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło), którym powierzono wykonanie określonego zadania. Tymczasem lekarz został po prostu zaproszony przez producenta na szkolenie i nie zawarł z nim żadnej umowy, z której wynikałby obowiązek pokrycia wszystkich wydatków związanych ze szkoleniem. Nie były to zatem świadczenia wzajemne, a jedynie jednostronne – ze strony samego organizatora szkolenia.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 30 lipca 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-94/15/ESZ