Z odroczenia mogą skorzystać właściciele nowo wybudowanych domów, mieszkań i innych budynków. Dotyczy to osób, które rozpoczęły już ich użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem lub zakończyły budowę
Czy od nowego domu mam płacić od razu
Pani Wiesława jest inwestorem. W tym roku na pewno skończy budowę domu jednorodzinnego, w którym zamieszka z rodziną. Planowo budowa zakończy się we wrześniu. Czy od października powinna płacić podatek od nieruchomości?
NIE
Zasadą w podatku od nieruchomości jest, że obowiązek podatkowy powstaje od kolejnego miesiąca od zakupu mieszkania lub wybudowania domu. Ustawa przewiduje jednak szczególne rozwiązanie dotyczące nowych mieszkań, domów lub generalnie budynków. Jak wynika z art. 6 ust. 2, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po tym, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli bądź budynku lub ich części przed ostatecznym wykończeniem. Pani Wiesława nie będzie więc musiała płacić podatku do końca obecnego roku, o ile budowa zakończy się we wrześniu lub przed końcem roku zacznie użytkować choćby część domu (np. parter).
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy podatek zostanie odroczony
Pani Agnieszka kupiła w lipcu mieszkanie od dewelopera w stanie pod klucz. Budowa zakończyła się w tym roku. Za dwa tygodnie czytelniczka będzie mogła w nim zamieszkać. Czy podatek od nieruchomości powinna zacząć płacić od kolejnego roku?
TAK
Szczególna zasada, dotycząca powstania obowiązku podatkowego od nowych budynków (tzw. wakacje podatkowe), obowiązuje zarówno podatników, którzy wybudowali nowe nieruchomości, jak i ich nabywców wtórnych, co potwierdzają sądy administracyjne. Sądy przyznają, że art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje podziału na nabywców pierwotnych i wtórnych. Dodają, że z wakacji podatkowych mogą skorzystać wszyscy właściciele nowo wybudowanych budynków. Może to być inwestor, a może być również nabywca, który kupuje mieszkanie od dewelopera (np. wyroki WSA w Białymstoku z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 15/12, z 15 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1877/09).
Pani Agnieszka będzie więc mogła skorzystać z wakacji podatkowych i zapłacić podatek dopiero od 1 stycznia 2016 r. Powinna jednak w ciągu 14 dni od nabycia lokalu złożyć w urzędzie gminy lub miasta informację na podatek od nieruchomości na formularzu, który obowiązuje w jej gminie lub mieście. Gdyby organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta uznał, że powinna zacząć płacić podatek już w sierpniu tego roku (miesiącu następnym po tym, w którym nabyła mieszkanie), to warto rozważyć zaskarżenie takiej decyzji do sądu administracyjnego. Stanowisko sądów, jak wskazaliśmy powyżej, jest korzystne dla właścicieli nowych mieszkań, kupionych od dewelopera.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1, 2 i 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy wykończenie lokalu oznacza odroczenie daniny
Pan Krzysztof kupił nowe mieszkanie od dewelopera. Trzeba je jeszcze wykończyć, ale akt notarialny został podpisany w czerwcu. Czy jeśli wykończenie przeciągnie się do 2016 r., to zapłaci podatek dopiero w 2017 r.?
NIE
W tym przypadku nie ma możliwości przesunięcia obowiązku podatkowego do 2017 r. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, że obowiązek podatkowy powstaje od kolejnego roku po powstaniu nieruchomości, gdy budowa została zakończona albo gdy rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Wystarczy zatem, aby jedna z tych dwóch przesłanek została spełniona. Innymi słowy, skoro pan Krzysztof kupił mieszkanie, którego budowa zakończyła się w tym roku, to nie ma znaczenia, kiedy zacznie użytkować mieszkanie. Obowiązek podatkowy przesunie się jedynie do 1 stycznia 2016 r. Mało tego, ma on obowiązek złożyć w urzędzie gminy lub miasta informację na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia podpisania aktu notarialnego.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy notariusz złoży informację o nieruchomości
Kupiłem mieszkanie w mieście. Akt notarialny podpisałem u notariusza. Czy on załatwi też formalności związane z podatkiem od nieruchomości – pyta pan Bartosz.
NIE
Obowiązki związane z rozliczeniem podatku od nieruchomości ciążą na właścicielu mieszkania, a nie na notariuszu. Przy podpisaniu aktu notarialnego nabywca płaci notariuszowi jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest on bowiem płatnikiem tego podatku. Daninę od nieruchomości właściciel musi załatwić sam. Pan Bartosz ma 14 dni na złożenie w urzędzie miasta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Wykazuje w niej dane dotyczące nabytego mieszkania. Musi pamiętać, aby złożyć – osobiście lub wysłać pocztą – formularz obowiązujący w miejscowości, w której kupił mieszkanie. Podatek zacznie płacić dopiero począwszy od 1 stycznia 2016 r. Zanim jednak do tgo dojdzie, powinien poczekać na decyzję ustalającą jej wysokość od burmistrza lub prezydenta miasta. Dopiero wtedy będzie musiał zapłacić podatek w terminach wskazanych w decyzji.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2, 3 i 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy muszę płacić daninę po sprzedaży mieszkania
Kupiłam w marcu nowe mieszkanie od dewelopera, ale w sierpniu je sprzedam. Mam już kupca. Czy muszę od niego zapłacić podatek od nieruchomości – pyta pani Jolanta.
NIE
W tym przypadku mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, ponieważ obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał, a po sprzedaży wygaśnie. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek od nowo wybudowanego mieszkania powstanie od 1 stycznia 2016 r. Z kolei, jak wynika z ust. 4, obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności, które go uzasadniają.
Pani Jolanta nie będzie musiała płacić daniny. Skoro bowiem obowiązek podatkowy jeszcze nie powstał, to nie może również wygasnąć. Nie oznacza to jednak, że nie musi nic robić. Po zakupie mieszkania miała obowiązek złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, a po jego sprzedaży będzie musiała zrobić to ponownie.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2, 4 i 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).
Czy konieczna jest formalna decyzja
Pan Robert jest w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Planował zakończenie budowy w tym roku, ale trudno to dokładnie przewidzieć. Czy jeśli formalna decyzja nadzoru budowlanego będzie w styczniu 2016 r., to będzie mógł nie płacić podatku przez rok?
NIE
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na wątpliwości pana Roberta. Przepis art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje dwie okoliczności, które pozwalają na odroczenie podatku do 1 stycznia kolejnego roku. Chodzi o zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowanie budynku albo jego części (np. lokalu) przed ostatecznym wykończeniem. Przepisy nie definiują, jak rozumieć te pojęcia. W praktyce jednak doprecyzowały to sądy administracyjne. Z ich orzecznictwa wynika, że jeśli inwestor faktycznie zakończył budowę lub rozpoczął użytkowanie całości albo części budynku, to jest to zdarzenie, które ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.
Podatnicy mają wątpliwości, jak organ może sprawdzić, czy faktycznie zakończyli budowę lub rozpoczęli użytkowanie budynku. Z pomocą znów przychodzi orzecznictwo sądów, w którym wskazuje się, że może np. zrobić oględziny budowy albo poprosić o dziennik budowy. Jeśli będzie z niego wynikało, że została ona zakończona, a podatnik z niewiadomych przyczyn zwleka z formalnym zakończeniem budowy, to dla celów podatku od nieruchomości wiążące będą zapisy w dzienniku budowy.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).