Firma może odliczyć wydatki na prezenty dla pracowników kupione na specjalne okazje, np. jubileusz bądź z powodu przejścia na emeryturę – potwierdził dyrektor warszawskiej izby skarbowej.
Pytanie zadała spółka, która zajmuje się profesjonalnym wynajmem lokali w centrach handlowych. Swoim pracownikom z okazji ich jubileuszu, przejścia na emeryturę bądź imienin kupuje kwiaty i drobne upominki. Przekonywała, że jest to wyrazem szacunku dla zatrudnionych, podziękowania za ich trud, a także motywacja do pracy, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Chciała więc zaliczać te wydatki do kosztów podatkowych jako służące zwiększeniu przychodów.
Dyrektor warszawskiej izby podzielił jej argumentację i zrezygnował z uzasadnienia.
Inne wnioski płyną jednak z interpretacji dyrektora IS w Katowicach z 2 marca 2015 r. (nr IBPBII/1/415-944/14/MK). Chodziło o drobne podarunki dla przechodzących na emeryturę, takich jak długopisy i pióra. Dyrektor uznał, że jest to dla nich przychód z nieodpłatnych świadczeń. Nie są nim tylko kwiaty, bo ich wręczenie ma charakter symboliczny, zwyczajowo przyjęty, więc trudno mówić o wymiernym przychodzie.
Część ekspertów krytykuje takie stanowisko jako zaprzeczenie wskazówek płynących z ubiegłorocznego wyroku TK w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (sygn. K 7/13).
Interpretacja dyrektora IS w Warszawie z 1 czerwca 2015 r., nr IPPB6/4510-52/15-2/AK