Wymiana rolet i markiz okiennych to modernizacja budynku, do której ma zastosowanie 8-proc. stawka podatku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o firmę zajmującą się remontem, w tym termomodernizacją domów i lokali, które ze względu na powierzchnię (odpowiednio do 300 mkw. i 150 mkw.) są uważane za objęte społecznym programem mieszkaniowym. Takie usługi zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT korzystają z preferencyjnej stawki podatku. Przedsiębiorstwu najczęściej zlecano wymianę zainstalowanych w domach zewnętrznych rolet i markiz. Dzięki temu, jak podkreślała firma, zwiększała się wartość użytkowa nieruchomości m.in. dzięki temu, że stawały się one bardziej energooszczędne.
Przedsiębiorstwo chciało wiedzieć, czy przy wymianie rolet i markiz również może stosować 8-proc. VAT.
Odpowiedź usatysfakcjonowała ją tylko częściowo. Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił, że opodatkowaną preferencyjnie modernizacją budynku jest tylko jego unowocześnienie bądź usprawnienie. O ile może to dotyczyć instalacji rolet, o tyle z całą pewnością nie markiz okiennych – podkreślił dyrektor. Wynika to z tego, że w tym wypadku firma w praktyce montuje element wyposażenia budynku, który w żadnym stopniu nie zwiększa jego wartości użytkowej.
Po stronie firmy stanął jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Powołał się na uchwałę siedmiu sędziów NSA z 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 2/13). Dotyczyła ona wprawdzie stawki VAT na montaż szaf wnękowych, ale sąd kasacyjny zdefiniował w niej pojęcie modernizacji. Sąd kasacyjny uznał, że powinno się je rozumieć szeroko i oceniać, czy dana usługa ulepsza bądź unowocześnia standard danego budynku. To oznacza, że montaż nowych markiz okiennych spełnia definicję modernizacji i może korzystać z podatkowej preferencji – podsumował poznański sąd.
Potwierdził to także NSA rozpatrujący skargę kasacyjną fiskusa. Podobnie jak WSA odwołał się do uchwały z 24 czerwca 2013 r. i przyznał, że w jej świetle montaż nowoczesnych markiz okiennych to modernizacja budynku. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek zwróciła także uwagę, że niedopuszczalne w takiej sytuacji byłoby różnicowanie stawek VAT na montaż obu rodzajów wyposażenia. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 1008/14.