Także przed 2015 r. sprzedaż premiowa dotyczyła nie tylko towarów, ale i usług finansowych – potwierdził NSA. Wyrok dotyczy stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2015 r. Do tego dnia bowiem art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o PIT mówił o sprzedaży premiowej i nie precyzował, czy pod pojęciem tym należy rozumieć sprzedaż wyłącznie towarów, czy także usług.
Sprawa dotyczyła banku, który organizował akcje promocyjne dla klientów. Nagrody w wysokości do 760 zł miały być przyznawane za zakup pojedynczych usług. Klient, który np. założył rachunek bankowy, a oprócz tego wziął kredyt, mógł więc otrzymać od banku nawet 1520 zł.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że w takiej sytuacji zwolnienie z PIT w ogóle nie może być stosowane. Przepis mówi bowiem o sprzedaży premiowej, a zgodnie z kodeksem cywilnym jest nią tylko przeniesienie własności rzeczy. Usług się nie sprzedaje, tylko świadczy – stwierdził dyrektor.
Bank wygrał dopiero w sądach. Zarówno WSA w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Administracyjny stwierdziły, że również przed zmianą zwolnienie dotyczyło zarówno sprzedaży towarów, jak i usług. Sędzia NSA Beata Cieloch powołała się także na inny wyrok (sygn. akt II FSK 2758/14).
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 17 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1452/13, II FSK 1453/13, II FSK 1526/13.