Przedsiębiorca, który chce amortyzować wytworzony przez siebie znak towarowy, powinien podarować go członkowi rodziny. Taki wniosek – choć nie bezpośrednio – można wyciągnąć po lekturze dwóch interpretacji dyrektora izby Skarbowej w Katowicach.
Obie dotyczyły tej samej sytuacji, w której podatniczka prowadząca działalność gospodarczą poniosła nakłady na wytworzenie znaku towarowego. Następnie podjęła kroki w celu jego rejestracji. Już wtedy zastanawiała się, jak zoptymalizować swoje rozliczenia podatkowe. Problem polegał na tym, że przepisy nie pozwalają zaliczać do wartości niematerialnych i prawnych składników majątku wytworzonych przez podatnika, a jedynie wartości przez niego nabyte. W związku z tym podatniczka zamierzała po zarejestrowaniu znaku podarować go swojemu synowi, a następnie wydzierżawiać go od jego firmy.
Na tym etapie syn nie miał jeszcze działalności gospodarczej, miał ją dopiero uruchomić. Jej przedmiotem miała być dzierżawa własności intelektualnej, która sprowadzałaby się do udostępniania znaku towarowego matce. Po upływie roku syn miał przystąpić do spółki należącej do matki i wnieść znak towarowy tytułem aportu. Zarówno przed, jak i po tym firma matki miałaby koszty podatkowe z tytułu wykorzystywania znaku.
Pytanie dotyczyło tego, czy w związku z darowizną znaku towarowego syn będzie musiał zapłacić podatek od spadków i darowizn albo podatek dochodowy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zinterpretował przepisy na jego korzyść. Wyjaśnił, że darowizna znaku towarowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ze względu na wyłączenie zawarte w art. 3 ust. 2 ustawy o tym podatku. Zasadniczo więc powinna podlegać opodatkowaniu PIT. Jednak w przypadku członków rodziny ma zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku dochodowego nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami z I i II grupy podatkowej (w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn), pod warunkiem że nie wynikają one ze stosunku pracy albo z działalności wykonywanej osobiście.
Tym samym obdarowany znakiem syn nie zapłaci podatku ani od darowizny, ani od dochodu – wyjaśnił dyrektor izby.
Interpretacje dyrektora IS w Katowicach: z 2 lipca 2015 r., nr IBPB-2-1/4515-5/15/BD oraz 24 czerwca 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-19/15/AB.