Przedsiębiorca, który nie wie, od kogo kupił używane samochody, nie ma prawa do preferencyjnego sposobu opodatkowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd przypomniał, że warunkiem skorzystania z procedury VAT marża jest to, by na wcześniejszym etapie obrotu nie doszło do odliczenia podatku naliczonego. – Podatnik musi posiadać na to stosowne dokumenty – podkreślił sędzia Roman Wiatrowski.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która odsprzedawała używane samochody. Większość sprowadzanych przez nią aut pochodziła z Niemiec. Kobieta uważała, że może płacić VAT od marży (zgodnie z art. 120 ustawy o VAT), bo – jak twierdziła – kupowała samochody od osób fizycznych, a te nie mogły przecież odliczyć VAT na wcześniejszym etapie obrotu.
Organy podatkowe ustaliły jednak, że osoby wskazane na fakturach jako sprzedawcy w ogóle nie istniały. Nie było nawet ulic podanych jako adresy ich zamieszkania.
Podatniczka tłumaczyła, że kupowała samochody na placu od tureckiego pośrednika i płaciła za nie gotówką. Argumentowała, że nie miała upoważnienia, by żądać dokumentów potwierdzających tożsamość sprzedawcy.
Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak, że skoro kobieta nie potrafi wskazać, od kogo nabyła auta, to nie może rozliczyć sprzedaży w systemie VAT marża. Na wszelki wypadek jednak zbadał sprawę raz jeszcze. Po przesłuchaniu świadków okazało się, że zapisy na fakturach zamieszczała sama zainteresowana. W związku z tym wcale nie muszą być one zgodne z prawdą. Decyzję naczelnika urzędu potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że podatniczka powinna staranniej dobierać kontrahentów.
Kobieta przegrała też przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Sąd orzekł, że nie może ona płacić VAT od marży, skoro ani ona, ani organ nie potrafią udowodnić, iż kupiła auta od osób fizycznych.
Wyrok utrzymał w mocy NSA. Sędzia Wiatrowski wyjaśnił, że organ nie miał obowiązku szukać dowodów na to, kim byli kontrahenci podatniczki i czy przysługiwało im prawo do odliczenia podatku naliczonego. – To na podatniku ciąży obowiązek wykazania, że ma prawo skorzystać z tej szczególnej procedury – wyjaśnił sędzia. Powołał się także na inne wyroki NSA (sygn. akt I FSK 203/13, I FSK 949/13).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 września 2015 r., sygn. akt I FSK 423/14.