Rozmowa z Józefem Królem, przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Od początku roku biegłym rewidentom łatwiej prowadzić czynności zawodowe?

Tak. Deregulacja rozszerzyła na wszystkich biegłych rewidentów możliwość wykonywania zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem audytorskim.