Z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą – ale nie dłużej niż przez 1,5 roku. Asystent pomoże im w wyborze formy opodatkowania i poinformuje o ogólnych obowiązkach wobec fiskusa i ZUS. Nie wypełni jednak za nich zeznań ani deklaracji, nie sporządzi pism ani też nie poprowadzi ksiąg.

Ustawa przewiduje też inne udogodnienia. Podatnicy w dowolnym urzędzie skarbowym będą mogli składać wszelkie podania i deklaracje, nawet te kierowane do innych organów (np. jednostek samorządowych, urzędów celnych, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Przykładowo będzie to dotyczyć wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który teraz można składać tylko w urzędzie gminy. Podobnie będzie w przypadku dokumentów składanych do ZUS. Łatwiej będzie też o zaświadczenia, np. o niezaleganiu z podatkami. Podatnik uzyska taki dokument w każdym urzędzie skarbowym, nie tylko w swoim.

Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o PIT i CIT, która wprowadza ulgę prorodzinną. Zakłada ona m.in., że świadczenia od pracodawcy związane z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub z opiekunem dziennym będą zwolnione z PIT do kwoty 400 zł miesięcznie, natomiast związane z pobytem w przedszkolu do 200 zł.

Etap legislacyjny

Ustawa o administracji podatkowej – czeka na podpis prezydenta Nowelizacja o PIT i CIT – skierowana do Senatu