Zaniżanie podatku w deklaracji jest przestępstwem skarbowym, a nie pospolitym oszustwem. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego
Należy mieć nadzieję, że przerwie ono trwający od kilku lat spór w tej kwestii. Za niewłaściwą należy bowiem uznać dotychczasową sytuację, w której, w takich samych okolicznościach jeden podatnik zaniżający podatek w deklaracji stawał pod zarzutem przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego, a drugi – pod zarzutem oszustwa podatkowego i jednocześnie oszustwa z kodeksu karnego. Różnica dotyczy chociażby ustawowego zagrożenia karą, które w przypadku przestępstw skarbowych jest łagodniejsze.
Tylko za przestępstwo