Wydatki na opiekę nad autystycznym dzieckiem poniżej 16. roku życia nie mogą być odliczone od dochodu – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała matka dziecka, u którego powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności stwierdził autyzm. Dziecku przyznano specjalistyczną opiekę pedagoga specjalnego, na podstawie opinii psychiatry, u którego było ono leczone. Wydatki z tego tytułu matka chciała odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że odliczyć można, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 i 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o PIT:
  • wydatki poniesione na domową opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnosprawną w okresie jej przewlekłej choroby, uniemożliwiającej poruszanie się oraz
  • usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do pierwszej grupy inwalidzkiej.
  • W rocznym PIT można odliczyć wydatki na rehabilitację
Do pierwszej grupy inwalidzkiej kwalifikowane są osoby, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Tego warunku nie spełniają niepełnosprawne dzieci poniżej 16. roku życia – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 2 listopada 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.350.2018.2.IL.