Reklama
Anna Misiak doradca podatkowy, szef zespołu ds. podatków osobistych w MDDP / Dziennik Gazeta Prawna
To pierwsza korzystna interpretacja fiskusa na ten temat. Do tej pory uznawał on, że przedstawiciele handlowi i inni pracownicy mobilni, którym pracodawca opłacił nocleg w trakcie ich wyjazdów po kraju, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń. W świetle prawa pracy nie odbywają bowiem podróży służbowych, bo w angażach mają najczęściej zapisane, że miejscem wykonywania przez nich pracy jest cały region, a nawet cała Polska. W konsekwencji pracodawca nie ma obowiązku wypłacania im diet i należności za podróże służbowe.
Przeciwko opodatkowaniu noclegów wypowiedział się natomiast NSA, m.in. 2 października 2014 r. (sygn. akt II FSK 2387/12) i z 19 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 2280/12). Po stronie pracowników mobilnych stanął także rzecznik praw obywatelskich w piśmie z 7 maja 2015 r. (nr V.511.981.2014.EG). Ostatecznie fiskus się ugiął, czego wyrazem była odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemanna na list RPO.
Skutkiem tego w interpretacji z 18 czerwca 2015 r. (nr IPPB2/4511-353/15-2/MK1) dyrektor warszawskiej izby potwierdził, że spółka zajmująca się transportem i logistyką, która finansuje noclegi swoich pracowników mobilnych, nie ma obowiązku potrącenia z tego tytułu zaliczki na PIT. Organ zgodził się ze spółką, że w świetle wskazówek płynących z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (sygn. akt K 7/13) trudno mówić w tym wypadku o przychodzie pracownika.
Dotychczas fiskus uznawał, że finansowanie noclegu handlowca poza siedzibą firmy leży w interesie zatrudnionego, bo kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę takiego obowiązku.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2015 r., nr IPPB2/4511-353/15-2/MK1
To racjonalny krok fiskusa
Miejmy nadzieję, że to przełomowe stanowisko się utrzyma. Fiskus przyznał nareszcie, że nocleg dla pracownika mobilnego to niekoniecznie przychód podatkowy. Przede wszystkim cieszy wzięcie pod uwagę realiów, w których dzisiaj odbywa się praca i tego, jakie świadczenia musi zagwarantować pracodawca w celu efektywnego wykonywania obowią zków przez zatrudnionych. To bardzo racjonalne podejście.