Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodziło o spółkę, która kupiła usługę transportową od firmy należącej do swojego prezesa. Po podpisaniu umowy do dyspozycji spółki oddano samochody, których właścicielem był de facto sam prezes i to on najczęściej nimi jeździł. Pobierał za to dodatkowe wynagrodzenie (3,24 zł za kilometr), ponieważ należąca do niego firma transportowa nie zatrudniła w tym celu kierowcy.
Co miesiąc firma transportowa wystawiała fakturę na spółkę, dołączając wykaz przejechanych tras i kilometrów. Problem dotyczył tego, czy spółka może zaliczyć sobie taką usługę transportową do kosztów podatkowych w całości, czy tylko w części – do wysokości limitu wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT.
Prezes uważał, że nie będzie ku temu przeszkód. Argumentował, że art. 16 ust. 1 pkt 51 wprowadza limity wyłącznie dla kosztów używania samochodów niebędących własnością podatnika. Nie mówi natomiast o limicie kosztów przy zakupie usług.
Początkowo dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku odmówił wydania interpretacji. Stwierdził, że bez postępowania podatkowego nie da się ustalić, czy wartość wynagrodzenia za świadczenie usług nie odbiega od cen rynkowych.
Do udzielenia odpowiedzi zobowiązał go jednak białostocki WSA. Problem polegał na tym, że wydana interpretacja była niespójna – z jednej strony wynikało z niej, że przy zakupie usług nie ma limitów, z drugiej strony jednak nakazywała je stosować, gdy transakcja dotyczy podmiotów powiązanych. Z tego powodu WSA ją uchylił.
W kolejnym piśmie dyrektor izby stwierdził, że firma transportowa nie świadczy usługi, a jedynie wynajmuje samochody spółce. Koszty najmu to koszt używania i dlatego należy stosować do nich limit z art. 16 ust. 1 pkt 51 – stwierdził organ.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł na korzyść podatnika. Stwierdził, że dyrektor nie miał prawa modyfikować stanu faktycznego i zamienić usługi transportowej na najem, nie podając argumentów, które by za tym przemawiały. Poza tym nie ma to znaczenia, bo zarówno najem, jak i usługa transportowa nie są objęte limitem wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 – stwierdził WSA. Wyjaśnił, że przepis ten dotyczy wyłącznie kosztów eksploatacyjnych, a w świetle orzecznictwa czynsz najmu nie jest takim kosztem. Powołał się przy tym na wyrok NSA (sygn. akt II FSK 2030/10).
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Beata Cieloch zaleciła dyrektorowi izby, by po raz czwarty przyjrzał się sprawie, zgodnie ze wskazówkami sądów.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 819/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia