Z początkiem 2015 r. prawodawca wprowadził obszerne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślić trzeba, że nowelizacje przepisów zostały dokonane kilkoma ustawami zmieniającymi, co bez wątpienia może w praktyce stanowić dodatkową trudność dla podatników zobligowanych do ich stosowania.
Same tylko zmiany obowiązujące od 2015 r. (uwzględniając różne terminy ich wprowadzania) obejmują obszerny zakres i dotyczą licznych artykułów ustawy o PIT. Dodatkowo warto wskazać, że część zmian, które weszły w życie od stycznia, miała zastosowanie już do dochodów osiągniętych w roku ubiegłym. Warto więc się im przyjrzeć, aby w razie potrzeby niezwłocznie dokonać stosownych korekt.
Nie wszystkie spośród zmian wprowadzonych z początkiem czy w trakcie 2015 r. są głęboko merytoryczne. Część ma jedynie charakter dostosowujący, porządkujący, techniczny. Jednak duża grupa spośród modyfikacji ingeruje w treść przepisów, sięga do ich meritum, modyfikując już istniejące instytucje i zasady prawnopodatkowe lub wprowadzając nowe, dotychczas niestosowane w polskim systemie podatkowym lub wprowadza mechanizmy z założenia nieprzyjazne podatnikom.
W efekcie, chociaż w ramach zmian wprowadzanych od 2015 r. znalazły się m.in. przepisy poszerzające nieco zakres stosowania ulgi prorodzinnej (czy raczej modyfikujące zasady jej stosowania w taki sposób, że w praktyce skorzystała z niej większa grupa podatników, zwłaszcza ci gorzej sytuowani), to jednak część spośród modyfikacji dla niektórych podatników spowoduje realny wzrost obciążeń fiskalnych. Tak jest np. po wprowadzeniu nowych zasad rozliczania podatku od dochodów osiąganych przez niektóre zagraniczne spółki kontrolowane polskich podatników (regulacje typu CFC – Controlled Foreign Corporation). Niezbyt przyjazne podatnikom są zmiany, które już obecnie uchwalone i opublikowane, czekają na moment rozpoczęcia swojego obowiązywania, a dotyczące chociażby opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł.
Ponad wszelką wątpliwość tym, co cechuje zmiany opisane w niniejszym komentarzu, jest duża różnorodność. Niestety, pomijając chlubne wyjątki (jak zmiana prorodzinna) charakteryzuje je wyraźna i zauważalna tendencja do zwiększania obciążeń fiskalnych. Stąd niezwykle ważne jest to, aby podatnicy solidnie przygotowali się do ich implementacji, co w pewnych sytuacjach może się wiązać z koniecznością dokonania korekt rozliczeń z fiskusem (niekoniecznie deklaracji).
Ponadto warto wskazać, że w przygotowaniu są kolejne zmiany, w tym niezwykle ważne, bo m.in. dotyczące kontrowersyjnego problemu korekt przychodów i kosztów. Jednak te, jako jeszcze nieuchwalone, nie zostały omówione w niniejszym komentarzu (co gorsza, obserwacja kalendarza wyborczego powoduje coraz większy niepokój i obawę, że prawodawca nie zdoła ich uchwalić tak, aby weszły w życie od 1 stycznia 2016 r.).
Na zakończenie należy wskazać, że ze względu na to, iż podatnicy PIT w każdym przypadku stosują jako rok podatkowy rok kalendarzowy, zmiany opisane w komentarzu w każdym przypadku obowiązują od daty wskazanej pod komentowanym artykułem (nie występują przesunięcia, które mogą mieć miejsce u podatników podatku dochodowego od osób prawnych).