Świadczenia od pracodawcy związane z pobytem dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub z opiekunem dziennym mają być zwolnione z PIT do kwoty 400 zł miesięcznie, natomiast związane z pobytem w przedszkolu do 200 zł.
To kompromis wypracowany między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszy z resortów bowiem proponował, aby limit ulgi wynosił 300 zł, natomiast drugi uważał, że powinien on wynosić co najmniej 600 zł.
Ostatecznie ustalono, że wsparcie pracodawcy będzie wolne od PIT do kwoty 400 zł, gdy będzie chciał on wesprzeć finansowo pracownika posyłającego pociechę do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystającego z opiekuna dziennego. Natomiast świadczenie wypłacone w związku z pobytem dziecka w przedszkolu będzie zwolnione z podatku do kwoty 200 zł. W obu przypadkach będzie to dotyczyć zarówno placówki utworzonej przy zakładzie pracy, jak i każdej innej.
Dla pracodawcy takie dofinansowanie będzie kosztem uzyskania przychodu. Będzie mógł on też odliczyć wydatki na utworzenie i prowadzenie zakładowej placówki. Przykładowo będzie mógł amortyzować wydatki poniesione na wybudowanie budynku placówki oraz nabycie środków trwałych będących na jej wyposażeniu. Odliczy także wydatki związane z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego – do kwoty 400 zł miesięcznie na jedno dziecko i związane z funkcjonowaniem przedszkola do 200 zł miesięcznie.
W projekcie, którym we wtorek zajmie się rząd, Ministerstwo Finansów uwzględniło też postulat resortu pracy dotyczący rozszerzenia obecnie obowiązującego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy o PIT. Dotyczy ono świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Po zmianach świadczenie zostanie rozszerzone o pobyt dziecka w przedszkolu.
Projekt zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT – przekazany na posiedzenie rządu