Chodziło o gminną bibliotekę, która za przetrzymanie wypożyczonych książek nalicza opłaty karne. Często zdarza się jednak, że dłużnicy ich nie spłacają. Niektóre takie zobowiązania biblioteka ma prawo umorzyć, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz z uchwałą rady miasta. W tym celu czytelnik musi złożyć umotywowany wniosek.
Biblioteka spytała dyrektora katowickiej izby, czy dłużnicy, którzy skorzystają z takiego umorzenia, osiągną z tego tytułu opodatkowany przychód z nieodpłatnych świadczeń. Dla niej bowiem wiązałoby się to z obowiązkiem wystawienia dokumentu PIT-8C i przesłania go do końca lutego zarówno czytelnikowi, jak i urzędowi skarbowemu.
Dyrektor katowickiej izby potwierdził, że faktycznie jest to przychód dla czytelnika. Umorzenie kary ma bowiem konkretny wymiar finansowy – dłużnik nie musi uregulować zobowiązania, a zarazem jego majątek nie zostanie uszczuplony. Na dodatek nie jest ono regułą i nie dotyczy wszystkich czytelników, a tylko tych, których umotywowany wniosek zostanie zaakceptowany. Oznacza to zatem zindywidualizowaną korzyść majątkową, która jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń. Biblioteka powinna więc wystawić PIT-8C i przesłać go do końca lutego zarówno czytelnikowi, jak i urzędowi skarbowemu – podsumował dyrektor izby.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4511-132/15/DP