Od 2016 r. urzędy skarbowe będą mogły żądać oświadczeń majątkowych nawet w zwykłych postępowaniach podatkowych
Z przyjętego wczoraj przez rząd projektu ordynacji wynika także, że w trakcie postępowania urzędy będą mogły też żądać tłumaczenia dokumentów na polski. Dziś oba te uprawnienia przysługują im dopiero wtedy, gdy toczy się kontrola.
Urząd kontroli skarbowej będzie mógł przejąć od urzędu skarbowego postępowanie kontrolne, jeśli ten drugi nie dostanie z banku informacji wystarczających do wyjaśnienia sprawy. Zmienią się zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych, a pełnomocnik będzie mógł reprezentować mocodawcę we wszystkich sprawach podatkowych.