Do należności wypłacanych przez polską spółkę zagranicznemu pracownikowi (niemieckiemu rezydentowi) z tytułu odbywanych przez niego zagranicznych podróży służbowych z Niemiec do Polski nie ma zastosowania zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Uzasadnił to tym, że w takiej sytuacji nie stosuje się rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167 ze zm.).

Spółka sądziła, że skoro w pozycjach 1–114 załącznika do tego rozporządzenia nie wymieniono Polski, to powinna zastosować limity diet i należności przewidziane w pozycji 115 zatytułowanej „Państwa inne niż przewidziane w lp. 1–114”.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że polskie rozporządzenie w ogóle nie ma tu zastosowania, więc spółka jako płatnik musi od przychodu niemieckiego pracownika obliczyć i wpłacić do urzędu skarbowego zaliczki na PIT. ©℗