Ze zwolnienia dla spółek holdingowych można było skorzystać po raz pierwszy już w 2022 r. Do minimalnego rocznego okresu nieprzerwanego posiadania udziałów lub akcji wliczał się także czas posiadania ich przed 1 stycznia 2022 r. – orzekł WSA w Warszawie.

W związku z tym sąd uchylił interpretację indywidualną wydaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Obecnie fiskus nie prezentuje już w tej kwestii równie profiskalnego stanowiska co wcześniej, ale sądy nadal jeszcze rozpatrują spory o to.

O złagodzeniu wykładni przez dyrektora KIS pisaliśmy w artykule „Fiskus zmienił zdanie w sprawie spółek holdingowych” (DGP nr 25/2023).

Najnowsze rozstrzygnięcie WSA dotyczyło stanu prawnego z 2022 r. Wtedy warunkiem zwolnienia spółek holdingowych z podatku był roczny okres nieprzerwanego posiadania co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w spółkach zależnych. Od 2023 r. ten sam wymóg dotyczy dwóch lat.

Wyrok zapadł w sprawie spółki, która planowała w 2022 r. sprzedaż udziałów (akcji) w wybranych spółkach zależnych. Liczyła na zwolnienie tych przychodów z CIT, podobnie jak otrzymanych dywidend – zgodnie z art. 24n i art. 24o ustawy o CIT.

Spółka uważała, że spełnia warunki tego zwolnienia, w tym wymóg posiadania udziałów (akcji) przez co najmniej rok (art. 24m pkt 2 lit. a oraz art. 24m pkt 3 lit. a ustawy o CIT).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że to niemożliwe, bo pierwszym rokiem, w którym będzie można skorzystać ze zwolnień w reżimie holdingowym, będzie dopiero rok 2023 (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.614.2022.2.MS). Wyjaśnił, że bieg ustawowego rocznego okresu należy liczyć, począwszy od dnia wejścia w życie przepisów o zwolnieniach dla spółek holdingowych, czyli od 1 stycznia 2022 r.

Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że zwolnienie spółek holdingowych z podatku od dywidend oraz od dochodu ze sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach zależnych było możliwe już w 2022 r.

Sąd zwrócił uwagę na to, że nowelizacja z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105) wprowadzająca zwolnienie dla spółek holdingowych nie zawierała szczególnej regulacji, która wskazywałaby, od jakiej daty należy liczyć upływ co najmniej roku posiadania udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej. Można zatem uwzględnić okres ich posiadania przed 2022 r. Wystarczy, że na dzień skorzystania ze zwolnienia warunek ten (oraz pozostałe przewidziane przez ustawodawcę) jest spełniony – stwierdził WSA.

Wyrok jest nieprawomocny.©℗

orzecznictwo