Rozmowa z Piotrem Świniarskim, adwokatem w departamencie podatkowym kancelarii BWW Law & Tax.
Nowe przepisy w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC) obowiązują już kilka miesięcy. Minister finansów zaczął wydawać pierwsze interpretacje indywidualne w tym zakresie. Czy wniosek o interpretację jest sposobem na rozstrzygnięcie wątpliwości co do stosowania nowych regulacji?
Interpretacje nie rozstrzygną wszystkich wątpliwości. Przykładowo nie będzie możliwe potwierdzenie w drodze interpretacji, czy spółka zagraniczna prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, ponieważ interpretacje służą rozstrzyganiu wątpliwości prawnych. Wynika to z faktu, że w drodze interpretacji nie można potwierdzić istnienia określonego stanu faktycznego. Wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną jest zalecane w przypadku wątpliwości, czy dana spółka jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy o CIT lub PIT. Kryteria uznania za kontrolowaną spółkę zagraniczną mają charakter łączny i enumeratywny. Oznacza to, że organ podatkowy w interpretacji będzie musiał w sposób jednoznaczny wypowiedzieć się, czy dany podmiot podlega reżimowi CFC.