Dzień 2 maja był ostatnim dniem na rozliczenie PIT za 2022 rok. Co, jeśli nie złożyliśmy zeznania podatkowego w tym terminie?

PIT za 2022 do maja. Co następuje potem?

Zeznania podatkowe PIT za 2022 r. trzeba było złożyć do 2 maja 2023 r. Można to było zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Do 2 maja 2023 roku podatnicy mogli również zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT.

Jeżeli podatnik nie złożył samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostało ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Chwilowy brak dostępu do e-PIT

O północy 3 maja 2023 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Krajowa Informacja Skarbowa przewiduje, że potrwa ona do 10 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna.

Po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy będą mieli wgląd do swoich zeznań i będą mogli pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będą mogli też złożyć korektę zeznania – zarówno tego, które zostało zaakceptowane automatycznie jak i innych złożonych samodzielnie i dostępnych w ramach usługi.

Jak skorygować PIT za 2022?

Przy braku aktywności, przygotowane w usłudze Twój e-PIT zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane 2 maja. Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to będzie można to zrobić również po 2 maja w usłudze Twój e-PIT, elektronicznie przez e-Deklaracje lub papierowo.

PIT za 2022 – które zeznania nie zostaną automatycznie zaakceptowane?

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

PIT za 2022 – co, jeśli jednak nie złożyłem zeznania?

Zgodnie z art. 56. § 4. Kodeksu Karnego Skarbowego karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlega podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

PIT za 2022 – należy złożyć czynny żal

Podatnika, który nie rozliczy się z podatku i nie złoży zeznania do 2 maja ratuje jeszcze tzw. czynny żal. Jeśli podatnik z różnych powodów nie dotrzymał terminu na złożenie rocznego zeznania podatkowego może uzasadnić powody nie złożenia deklaracji w terminie. Służby skarbowe ze względu na szczególnie okoliczności mogą przyjąć czynny żal podatnika i odstąpić od wymierzenia kary.

Źródło: własne, Krajowa Informacja Skarbowa, podatki.gov.pl