Urzędy skarbowe w zeszłym roku skuteczniej wykrywały nieprawidłowości dotyczące zwrotów podatku od towarów i usług. To zła wiadomość dla przestępców. I dla uczciwych firm
Lepszą skuteczność fiskusa potwierdza porównanie najnowszych danych Ministerstwa Finansów dotyczących kontroli zwrotów VAT za 2014 r. z danymi za 2013 r. (patrz wykres). W zeszłym roku urzędy skarbowe przeprowadziły znacznie mniej kontroli dotyczących zwrotów VAT niż dwa lata temu. W 2013 r. było ich ponad 34 tys., a w zeszłym – ponad 22 tys. Urzędnicy wykryli jednak więcej nieprawidłowości i wzrosła – niemal o 100 proc. – kwota wykazanych uszczupleń, czyli kwot, które nie powinny być zwrócone podatnikom. Resort precyzuje, że dane te dotyczą zarówno kontroli przeprowadzonych przed dokonaniem zwrotu VAT, jak i po oddaniu pieniędzy.
– Podatnicy ubiegający się o zwrot daniny w zasadzie w każdym przypadku powinni się spodziewać zainteresowania ze strony organów podatkowych, np. w formie kontroli – komentuje Patrycja Kowalczyk, menedżer w Crido Taxand.