Wprowadzając nowe zasady opodatkowywania zysków przekazanych na inne kapitały niż zakładowy, ustawodawca objął nim także te, które zostały wypracowane jeszcze przed 2015 r.

Chodzi o zmianę dotyczącą przekształcenia spółki kapitałowej w osobową. W takiej sytuacji – w świetle znowelizowanego art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT – przychodem wspólników jest wartość niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy.
Wspólnik spółki z o.o., który wystąpił o interpretację w tej sprawie, uważał, że nowy przepis nie dotyczy zysków wypracowanych i przekazanych przed 2015 r. na kapitał zapasowy. Wtedy bowiem opodatkowane były tylko zyski faktycznie niepodzielone. Tymczasem zysk przekazany na kapitał zapasowy jest zyskiem podzielonym – argumentował podatnik, powołując się na liczne wyroki sądów administracyjnych.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że rozszerzając przepis o zyski przekazane na inne kapitały niż zakładowy, ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe. Dotyczy to nie tylko tych, które zostały wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące), lecz także zysków z lat poprzednich.
Dyrektor wskazał, że gdyby zyski wypracowane przez spółkę przed 2015 r. miały być wyłączone z opodatkowania, to ustawodawca musiałby wprowadzić przepis przejściowy. Nie zdecydował się jednak na taką regulację w nowelizacji ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora IS w Katowicach z 27 kwietnia 2014 r., nr IBPBII/2/4511-144/15/MW