Chodzi o zmianę dotyczącą przekształcenia spółki kapitałowej w osobową. W takiej sytuacji – w świetle znowelizowanego art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT – przychodem wspólników jest wartość niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż zakładowy.
Wspólnik spółki z o.o., który wystąpił o interpretację w tej sprawie, uważał, że nowy przepis nie dotyczy zysków wypracowanych i przekazanych przed 2015 r. na kapitał zapasowy. Wtedy bowiem opodatkowane były tylko zyski faktycznie niepodzielone. Tymczasem zysk przekazany na kapitał zapasowy jest zyskiem podzielonym – argumentował podatnik, powołując się na liczne wyroki sądów administracyjnych.