To oznacza, że niezależnie od wielkości zagranicznych dochodów podatnik nie zapłaci wyższej daniny w Polsce.
Reklama
Chodziło o podatnika planującego założenie spółki komandytowej na Malcie, w której miał on zostać komandytariuszem. Podatnik nie wykluczał, że po utworzeniu zagranicznej spółki założy działalność gospodarczą w Polsce, a z uzyskanych dochodów będzie się rozliczał według liniowej stawki 19 proc.
Uważał, że zyski z maltańskiej spółki będą opodatkowane tylko za granicą, zgodnie z art. 7 polsko-maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Sądził natomiast, że będzie je musiał uwzględnić do wyliczenia stopy procentowej, według której zapłaci podatek od polskich dochodów (zgodnie z art. 23 dwustronnej umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o PIT).
Dyrektor izby potwierdził, że maltański dochód nie podlega w Polsce opodatkowaniu. Co więcej – stwierdził – nie trzeba go będzie uwzględniać do wyliczenia stopy procentowej, bo do dochodów opodatkowanych liniowo nie ma zastosowania metoda wyłączenia z progresją.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 23 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/4511-26/15/BK