Wydatki na alkohol serwowany klientom kasyna nie mogą być kosztem uzyskania przychodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej sieć kasyn, która uzyskała niekorzystną interpretację dotyczącą darmowego alkoholu serwowanego klientom. Spółka argumentowała, że poczęstunek ma zachęcić graczy, by pozostali dłużej w kasynie, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia jej przychodów. Dlatego uważała, że wydatki na ten cel mogą być kosztem na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Powołał się na art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, zgodnie z którym wydatki na reprezentację, w tym na zakup alkoholu, nie są kosztem uzyskania przychodu.

Sprawa ta już raz trafiła na sądową wokandę. Wtedy jednak NSA uznał ją za niedostatecznie wyjaśnioną (sygn. II FSK 3524/16). Gdy wróciła do dyrektora KIS, ten po zadaniu spółce dodatkowych pytań zgodził się jedynie na odliczenie wydatków na poczęstunek spożywczy. Podtrzymał natomiast swoje wcześniejsze zdanie co do odliczania wydatków na alkohol.

Spółka ponownie zaskarżyła interpretację fiskusa, ale przegrała przed WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1705/19). Sąd orzekł, że nie ma potwierdzenia na to, iż spożywanie alkoholu przyczynia się do zakupu usług spółki. Tak twierdzi jedynie ona sama, w swoim subiektywnym przekonaniu, że taki jest zwyczaj w jej branży, aby utrzymać właściwe relacje biznesowe – zauważył WSA. Dodał, że zakładając prawdziwość takiego twierdzenia, należałoby wykazać, iż przy braku poczęstunku alkoholowego nie dojdzie do zawarcia jakichkolwiek transakcji.

NSA zgodził się z sądem I instancji.

– W stanie faktycznym podanym przez wnioskodawcę właściwie został zinterpretowany i zastosowany art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów tego rodzaju wydatki – uzasadnił sędzia Tomasz Kolanowski. ©℗

orzecznictwo