Jeżeli obiekt, będący elementem większej budowy, jest kompletny, zdatny do użytku i został oddany do użytkowania, to można go zaliczyć do środków trwałych i amortyzować – orzekł NSA.
Od tej pory spłacane odsetki od kredytu w tej części są kosztem na bieżąco, a nie wchodzą do wartości początkowej tego środka – dodał sąd.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który świadczył usługi hotelarskie i gastronomiczne. W 2007 r. postanowił on rozbudować obiekt o centrum konferencyjne oraz część rozrywkowo-rekreacyjną, w skład której miały wchodzić: spa, kręgielnia i basen. Podatnik zaciągnął na ten cel kredyt inwestycyjny, ale z powodu choroby musiał przerwać budowę. Po trzech latach udało się ukończyć centrum konferencyjne. Stanowiło ono zaledwie 40 proc. zaplanowanej inwestycji.
Decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego budynek konferencyjny został oddany do użytkowania. W związku z tym przedsiębiorca wprowadził go do ewidencji środków trwałych i od następnego miesiąca rozpoczął amortyzację. Jednocześnie chciał na bieżąco zaliczać do kosztów podatkowych odsetki od kredytu dotyczącego tej części inwestycji. Uważał, że ma do tego prawo, bo obiekt został już oddany do użytku.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził inaczej. W jego opinii inwestycja nie została ukończona i w związku z tym budynek nie jest jeszcze środkiem trwałym. Wyjaśnił, że w tej sytuacji nie można rozpocząć jego amortyzacji, a odsetki zwiększą jedynie wartość środka trwałego w budowie. Amortyzacja będzie możliwa dopiero wtedy, gdy cała budowla zostanie ukończona. Dopiero wtedy też odsetki będzie można na bieżąco zaliczać do kosztów podatkowych – stwierdził fiskus.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł jednak na korzyść podatnika. Wyjaśnił, że skoro część inwestycji jest kompletna, zdatna do użytku i została już oddana do użytkowania, to nie ma żadnych przeciwwskazań, by zaliczyć ją do środków trwałych. Stwierdził też, że podatnik może na bieżąco zaliczać do kosztów proporcjonalną do niej część odsetek od kredytu.
Przedsiębiorca wygrał także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sąd przypomniał, że można amortyzować nie tylko fragment ukończonej inwestycji, ale także inwestycję zaniechaną. Gdyby było inaczej, kłóciłoby się to z zasadą współmierności kosztów i przychodów – wyjaśnił NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 541/13 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia