Jego zdaniem w takiej sytuacji nie ma żadnej możliwości kontroli, czy zatrudniony nie wykorzystuje pojazdu do celów prywatnych.
Chodziło o firmę deweloperską, która zamierzała rozszerzyć zakres swojej działalności gospodarczej o wynajem samochodów osobowych. Pojazdy miały być wykorzystywane zarówno do działalności deweloperskiej, jak i do odpłatnego wynajmu – zarówno pracownikom, jak i osobom trzecim. Zatrudnieni mogliby też wykorzystywać je dla celów prywatnych, ale – zdaniem firmy – dopóty czyniliby to odpłatnie, dopóki mogłaby ona traktować to jako działalność gospodarczą. Z tego względu chciała w pełni odliczać podatek naliczony. Uważała, że nie musi w tym celu prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, bo art. 86a ust. 5 pkt 1 lit c ustawy o VAT zwalnia z tego obowiązku podatników, u których odpłatny wynajem samochodów jest przedmiotem działalności gospodarczej.
Dyrektor katowickiej izby uznał jednak, że firma może odliczyć tylko 50 proc. VAT. Nie ma bowiem żadnej obiektywnej możliwości kontroli, czy jej pracownicy nie będą używać pojazdów do celów prywatnych.
Dyrektor wyjaśnił także, że nawet jeśli firma miałaby odliczać cały VAT, to warunkiem byłoby m.in. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Zwolnienie z takiego obowiązku przysługuje bowiem tylko, gdy auta są wyłącznie oddawane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Tymczasem w tej sprawie będą one służyły także innym celom firmy.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r. nr IBPP2/443-1254/14/ICz