Sprawa dotyczyła importera cydru, który planując kampanię promocyjną, postanowił rozdawać go na sponsorowanych przez siebie festiwalach muzycznych. Miały to być puszki o niewielkiej pojemności, wyprodukowane za granicą, które firma otrzymała bezpłatnie. Importer uważał, że nie musi oznaczać ich znakami akcyzowymi, bo takie próbki – rozdawane na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze – są zwolnione z podatku na podstawie par. 3 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 20 sierpnia 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 733 ze zm.).
Importer miał jednak wątpliwości, kto powinien zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Par. 3 ust. 2 rozporządzenia mówi, że zobowiązanym do tego jest organizator imprezy. Firma uważała jednak, że to zadanie spoczywa na niej, a nie na agencji promocyjnej, bo ta wprawdzie organizuje imprezę, ale nie ma nic wspólnego z importem alkoholu.
Dyrektor katowickiej izby wykluczył jednak samą możliwość zwolnienia. Przypomniał, że w przepisie, na który powołuje się spółka, jest mowa o wystawach, targach, salonach i innych imprezach o podobnym charakterze. Ich cechą wspólną jest to, że mają charakter marketingowy i służą kojarzeniu dostawców z nabywcami. Festiwal muzyczny takiego charakteru nie ma, bo jest wydarzeniem rozrywkowym i kulturalnym, a jego bywalcy nie są zainteresowani ofertą, tylko traktują otrzymaną próbkę jak towar konsumpcyjny – stwierdził dyrektor.
Fiskus wyjaśnił również, że obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rodzaju i liczbie wyrobów akcyzowych sprowadzanych na imprezy, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, zawsze spoczywa na ich organizatorze.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 15 kwietnia 2015 r., nr IBPP4/4513-12/15/PK.