Podatnik, który wybrał stawkę amortyzacji z wykazu, nie może potem jej zmienić i ustalić indywidualnie – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która na potrzeby działalności gospodarczej kupiła budynek użytkowy. Nieruchomość spełniała wszystkie wymagania pozwalające na zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji. Zarząd podjął uchwałę, że będzie amortyzował ją według stawki 10 proc. w ciągu 10 lat. Decyzja zarządu została przekazana głównemu księgowemu.
Ten jednak się pomylił i rozpoczął amortyzację według stawki 2,5 proc. Błąd oznaczał, że budynek będzie amortyzowany przez 40 lat, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do ustawy o CIT.