Minister finansów Mateusz Szczurek mówił na początku kwietnia, że dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie podatnik uzyska nową, lepszą jakość usług świadczonych przez urzędy. "Zmiany organizacyjne pozwolą na skuteczne wdrożenie rozwiązań takich jak centra obsługi (...), asystent podatnika, (...) wyspecjalizowane urzędy skarbowe (...)" - powiedział. Dodał, że dzięki wyodrębnieniu ze struktur izb skarbowych Biura Krajowej Informacji Podatkowej interpretacje będą bardziej jednolite i precyzyjne. "Uzupełnieniem wprowadzanych zmian jest dalsza modernizacja w obszarze informatycznym" - dodał.

Zmiany obejmują m.in. utworzenie centrów obsługi, w których niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą.

Pojawi się instytucja asystenta podatnika, który będzie przysługiwał mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania im potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej. Poprawić ma się jakość wydawanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z pięciu izb skarbowych, w których funkcjonują obecnie biura Krajowej Informacji Podatkowej, wyodrębniony zostanie organ wyspecjalizowany w wydawaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Będzie to Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska status organu podatkowego.

Projekt przewiduje prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego m.in. przez nowe formy komunikacji z podatnikami w ramach programu e-Podatki oraz przy wykorzystaniu prowadzonej w formie elektronicznej Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej. Do rozporządzenia ma zostać przeniesiony katalog kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Według CIR umożliwi to ministrowi finansów elastyczne reagowanie na potrzeby podatników i płatników, a wyspecjalizowanym urzędom skarbowym pozwoli skoncentrować się wyłącznie na obsłudze podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

W centrach obsługi podatnicy będą mogli składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego. Projekt zakłada, że podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe dotyczące podatku akcyzowego w każdym urzędzie skarbowym, a ten przekaże je właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Jednocześnie płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne będą mogli składać w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym.

Zgodnie z projektem podatnik będzie mógł liczyć na wsparcie asystenta, którego zadaniem będzie udzielanie pomocy w jego indywidualnych sprawach. Dzięki Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej każdy podatnik będzie mógł otrzymać jednolitą informację dotyczącą stosowania przepisów prawa podatkowego, niezależnie od jego miejsca zamieszkania.

Według autorów projektu wdrożenie systemu obsługi i wsparcia podatnika podniesie poziom dobrowolnego wypełniania przez podatników obowiązków podatkowych. Wynikiem tego ma być właściwe i terminowe deklarowanie zobowiązań podatkowych bez konieczności wszczynania kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz postępowań podatkowych.

Centrum Informacyjne Rządu, po tym jak rząd przyjął ten projekt w marcu, wskazało, że projekt przewidujący usprawnienie działania administracji podatkowej oraz ułatwiający podatnikom dostęp do jej usług to realizacja obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w expose.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących obsługi i wsparcia w centrach obsługi, które mają obowiązywać od 1 września 2015 r. (PAP)

mmu/ son/