Rosnąca popularność internetowych rozliczeń z fiskusem to efekt corocznych uproszczeń dla podatników. W tym roku zostaną wdrożone kolejne rozwiązania, w ramach systemu e-Podatki.
Na efekty uproszczeń w e-Podatkach nie trzeba było długo czekać. Swoje PIT-y przez internet złożyła w tym roku rekordowa liczba podatników – ponad 7 milionów (w 2014 r. – nieco ponad 5 mln). Z kolei ponad 100 tys. osób skorzystało ze wstępnie wypełnionych zeznań przez fiskusa, mimo że dotyczyło ono tylko jednego formularza (PIT-37), a podatnicy mogli korzystać z tej nowej usługi jedynie przez 1,5 miesiąca (została udostępniona w połowie marca). Obecnie mogą z niej dalej korzystać i składać korekty. Rozwiązanie to było jedną z usług uruchomionych w ramach Portalu Podatkowego. Jego wykonanie i wdrożenie jest z kolei częścią programu e-Podatki, którego głównym ekspertem i generalnym wykonawcą, wybranym w drodze przetargu, jest firma Sygnity.
Nowe usługi
Administracja podatkowa mogła wstępnie wypełnić zeznania roczne PIT-37, ponieważ wcześniej (do końca lutego) pracodawcy przesłali w formie elektronicznej informacje o dochodach podatników (formularze PIT-11 oraz PIT-40). Po raz pierwszy przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników mieli obowiązek przesłania informacji elektronicznie. Dodatkowym usprawnieniem dla przedsiębiorców stało się rewolucyjne jak na polskie warunki rozwiązanie, przygotowane i wdrożone z końcem 2014 r. przez Sygnity. Chodzi o tzw. Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD), która pozwala wysłać za jednym razem do 20 tys. formularzy PIT. Dotychczas każdy e-druk wymagał odrębnego e-podpisu. UBD pozwala natomiast jednym podpisem wysłać całą paczkę dokumentów do fiskusa. Efekt zmian prawnych i nowych rozwiązań informatycznych był natychmiastowy. Spośród 20,6 mln informacji od płatników 19,8 mln zostało złożonych w tym roku w formie elektronicznej.
Prosto jak nigdy
Wstępnie wypełnione zeznanie (tzw. PFR, od ang. Pre-Filed tax Return) to kolejna rewolucja przygotowana przez Sygnity. Eksperci podatkowi i użytkownicy, którzy mieli obowiązek rozliczyć się z fiskusem za 2014 r., przyznawali, że złożenie PIT nigdy wcześniej nie było tak proste. Wystarczyło wejść na stronę Portalu Podatkowego, zalogować się w zakładce PFR, a następnie pobrać wstępnie wypełnione zeznanie. Po jego sprawdzeniu i ewentualnym uzupełnieniu (np. o przysługujące podatnikowi ulgi i zwolnienia) wystarczyło podpisać zeznanie, podając dane autoryzujące, i wysłać do urzędu skarbowego. Podatnicy, dzięki nowej usłudze, nie musieli pobierać żadnego oprogramowania ani formularzy, a wypełnienie zeznania było intuicyjne i proste.
Jak przyznają eksperci, popularyzacja e-PIT to m.in. efekt zrezygnowania w zeszłych latach z e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem, który podatnik musiał wcześniej kupić, na rzecz danych autoryzujących. – E-podpis zastąpiło więc pięć danych identyfikujących, które musi podać podatnik (imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy – PESEL lub NIP oraz kwota przychodu z zeznania z poprzedniego roku) – wyjaśnia ekspert Sygnity.
Kolejne możliwości
Do programu e-Podatki firma Sygnity wykorzystała oprogramowanie GenTax, stworzone przez amerykańskiego producenta i dostosowała go do polskich warunków (jest to pierwsze wdrożenie w Europie). Składa się ono z 12 modułów. Dzięki nim powstał m.in. Portal Podatkowy, z którego już dziś mogą korzystać podatnicy. Zawiera on m.in. bazę wiedzy podatkowej, poradniki dla podatników i płatników, kalkulatory, informacje o terminach płatności oraz formularze do druku. Docelowo (prawdopodobnie na jesieni) podatnicy będą mogli już tworzyć indywidualne konta podatkowe, które umożliwią w pierwszej kolejności rozliczanie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej, a w kolejnych latach inne podatki (PIT, CIT, VAT).
Na bazie oprogramowania GenTax powstają kolejne usługi, które ułatwią nie tylko e-rozliczenia podatnikom, ale oznaczają wiele nowych rozwiązań, w tym skierowane również do administracji podatkowej i podmiotów zewnętrznych. Przykładowo, administracja otrzyma nowe narzędzia informatyczne, które pozwolą wykryć nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. Jeśli więc podatnik kupi dom za milion złotych, a z zeznań rocznych nabywcy będzie wynikało, że jego dochód w ostatnich pięciu latach nie przekroczył 100 tys. zł, to system, który otrzyma administracja podatkowa, wygeneruje ostrzeżenie o nieprawidłowościach. Będzie to narzędzie pomocne dla urzędników.
Oprogramowanie GenTax zawiera też moduł, który usprawni przekazywanie pieniędzy z 1 proc. podatku do organizacji pożytku publicznego. Obecnie niektóre organizacje narzekają na opóźniające się przelewy środków z urzędów skarbowych. Po wdrożeniu tego modułu płatności zostaną scentralizowane. Skorzystają na tym również gminy, które otrzymają jeden przelew od fiskusa w związku z należnościami podatkowymi, będącymi dochodem gmin (np. podatek od czynności cywilnoprawnych).
Oprogramowanie będące trzonem Systemu e-Podatków pozwoli również na stworzenie funkcjonalności, która umożliwi miękką egzekucję należności podatkowych. Urząd będzie więc wysyłał informacje, które mają na celu w sposób przyjazny zachęcić podatnika do zapłaty daniny. Jeśli to nie pomoże, dopiero wtedy urząd będzie uruchamiał formalne działania egzekucyjne.
Przykładowe korzyści z systemu e-Podatki
● Utworzenie indywidualnych kont podatnika w Portalu Podatkowym
● Możliwość automatycznego uzyskiwania zaświadczeń o zaległościach podatkowych
● Możliwość elektronicznego uczestnictwa w postępowaniach podatkowych
● Możliwość ustanowienia pełnomocnika
● Wdrożenie systemu miękkiej egzekucji (informacja dla podatnika o upływie terminu płatności, bezpośredni kontakt z podatnikiem w przypadku powstania zaległości podatkowej)
● Możliwość analizy danych o rozliczeniach podatników