Potwierdzili to eksperci i niemieckie ministerstwo finansów (Bundesministerium der Finanzen) w odpowiedzi na pytanie DGP.
Okazuje się, że kwestia ta budzi wątpliwości, bo choć przepisy o VAT są zharmonizowane w całej Unii Europejskiej, to rozwiązania w poszczególnych krajach mogą się od siebie różnić. Tak właśnie jest przy rozliczaniu podatku od usług budowlanych.